Serwis komputerowy wawer, naprawa laptopów i komputerów stacjonarnych, usługi informatyczne w Warszawie ul. Trakt Lubelski 412 lok. 15

 

czynny pon-pn. 9-18

22 398 81 89

czynny 24h/dobe

7 dni w tyg!!!

REGULAMIN SERWISU

 

1. Sprzęt komputerowy jest zdiagnozowany tylko i wyłacznie pod kątem usterki podanej przez klienta.

 

2. Wycena, odebranie od klienta i zwrot sprzętu komputerowego są bezpłatne

 

3. Wycena naprawy dotyczy tylko i wyłacznie usterki podanej przez klienta i uzgodnionej z klientem.

 

4. W przypadku gdy w trakcie naprawy ujawnią się kolejne usterki klient otrzyma kolejną wycenę. W przypadku rezygnacji z naprawy ,gdy ujawinią się kolejne usterki sprzętu komputerowego, klient ponosi koszt już wykonanych prac.

 

5. Klient oddaje sprzęt do naprawy aby go naprawić. Naprawy do kwoty 300zł netto są wykonywane bez uprzedniej konsultacji z klientem . Konsultacja jest wymagana w przypadku gdy koszt naprawy przekracza kwotę 300zł netto

 

6. Serwis nie wydaje uszkodzonych części.

 

7. Każdorazowo czas wykonania naprawy jest uzgadniany z klientem. Czas wykonania naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku ujawnienia usterek jakich klient nie podał, oraz w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych i materiałów koniecznych do naprawy. Do czasy naprawy nie wlicza sie dni świątecznych, niedzieli i czasu transportu sprzętu komputerowego w obie strony

 

8. Czas wykonania diagnozy i wyceny wynosi do 48 godzin. W przypadku ujawnienia usterek nie podanych przez klienta lub koniecznosci znalezienia części zamiennych i materiałów niezbędnych do wyceny czas wykoniania diagnozy i wyceny może ulec wydłużeniu. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie trwania wyceny i diagnozy sprzętu komputerowego klient ponosi koszt diagnozy w wysokości 150zł netto .

 

9. Klient ponosi koszty już wykonanych prac oraz zamówionych części zamiennych i materiałów gdy zrezygnuje z naprawy po akceptacji kosztów naprawy.

 

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na komputerze klienta.

 

11. Dane zawarte na dyskach twardych są w pełni bezpieczne, serwis zawsze pracuje na kopiach danych. Jednak serwis nie ponosi odpowiedzialności za utartę danych lub programów w trakcie wykonywania czynności serwisowych w przypadku uszkodzenia lub błędów na dysku twardym

 

12. Serwis nie jest zobowiazany do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie chyba , że uzgodniono z klientem inaczej

 

13. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku części zamiennych

 

14. W przypadku reinstalacji systemów operacyjnych serwis instaluje podstawowe i bezpłatne oprogramowanie. Płatne oprogramowanie istalowane jest tylko i wyłacznie z oryginalnych  nośników dostarczonych przez klienta i podlega dodatkowej opłacie.

 

15. Na naprawy serwis udziela roku gwarancji. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie napraw wykonanych przez serwis. Gwaranci nie podlegają usterki powstałe z winy użytkownika.

 

16. Oprogramowanie nie podlega gwarancji

 

17. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr02.101.926.

 

18. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje powyższy regulamin.

 

19. Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności danych znajdujacych się na dyskach twardych powierzonego do naprawy sprzetu komputerowego

 

20. Serwis świadczy usługi tylko i wyłącznie firmom i instytucjom. Serwis nie świadczy usług konsumentom w rozumieniu Kodeksu Cywilnego